Rozpoczęcie pracy
bhp

Niezbędne szkolenia BHP dla kadry pracowniczej w naszej firmie- kiedy możemy skorzystać ze szkolenia on-line?

Każdy pracodawca musi przeszkolić własnych pracowników z zasad BHP. Znajomość zasad jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku oraz udział w tego typu szkoleniu musi być potwierdzony na piśmie.