Fundusz
fundusz

otrzymać funduszy unijnych

Mikre zainteresowanie funduszami europejskimi pośród małych firm wynika z ich złych przejść w owym zakresie z dawnego czasu pomocowego i nieduży pułap ufności do instytucji nimi zarządzającymi.
Przedsiębiorcy, jacy zdecydują się uzyskać fundusze unijne dla małych firm, będą mogli przeznaczyć środki finansowe na rozrost zasobów materialnych i niematerialnych, w tym nabycie środków trwałych, także powiększenie obszarów zawodowych pracowników.