Ogrzewania

System grzewczy w planach budynku

Jeślipodejmujemy decyzję o budowiewymarzonego domu, oprócz projektówdomumusimyuwzględnić mnóstwoinnych, ale równie kluczowych decyzji. Ważny jestdobórmateriałów budowlanych. W dodatkumusimyzadecydować o sposobie ogrzewania.