Normy w pewnych aspektach życia i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie rzeczy, bardzo ogromne dziedziny, bez jakich nie można obecnie w ogóle obejść. Nawet ludzie zamieszkali poza miastem, chociaż jeszcze parę dekad wstecz byli zupełnie wystarczalni, obecnie czerpią pełnymi garściami z produktów technologii, kupowanego w mieście jedzenia, urządzeń, narzędzi.

fabryka
Nawet budynki postawione na wsi odległe są od podobieństwa do wiekowych, tu i tam stojących jeszcze chatek konstruowanych z pni drzew na tak zwany jaskółczy ogon. Owoce przemysłu znajdują się wszędzie, także wszędzie obecna poczyna być technologia elektroniczna, medycyna. Ludzie, którzy nie mają styczności na co dzień z co najmniej jednym z tych niezwykle ważnych aspektów życia, prawdopodobnie są mnichami w Tybecie albo są pustelnikami.

Z początku osobie nie będącej w temacie nie zdaje się to jasne, lecz potrzebna jest kontrola tych rzeczy. Tak, jak ruchem drogowym w mieście powinien sterować zbiór przepisów ruchu, znajdujący się w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i innym branżom dyktują zasady pewne dokumenty, normy. Norma nie jest ustawą, nie jest obowiązkiem, ale spełnianie pewnych norm jest zapewnieniem pewnych praw. Jedną z najistotniejszych norm w dziedzinie przemysłu jest norma iso 9001 (przejdź tu: ), jaka określa właściwą jakość produktu, generalnie dowolnego użytecznego produktu. Gdy taką normę spełnia suszarka do włosów, można mieć pewność, że ma właściwą wydajność, jest zabezpieczona przed spaleniem, a kiedy wpadnie do wanny z kimś w środku, nie dojdzie do tragicznego porażenia.

Inną bardzo istotną w tych czasach jest norma iso 27001, jakiej misją jest kontrolowanie bezpieczeństwa danych. Gdy jakiś software, usługa lub witryna w sieci zawiera w opisie stwierdzenie, że spełnia ten zbiór wytycznych, da się mieć pewność, że w kontroli nad bezpieczeństwem informacji, które wykorzystywane są w ten lub inny sposób przez ten program albo inny informatyczny twór, a tymi danymi mogą być na przykład personalne dane internauty, pracowali profesjonaliści. Jeszcze jedną istotną dla świata elektroniki normą jest norma 20000 – jest to pakiet zasad w kwestii sprawowania kontroli usług komputerowych w organizacjach. Na deser norma istotna dla naszego życia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (na jego stronie), jaka rygorystycznie określa skład, formę i właściwości opakowań, w jakich sprzedawane i przechowywane są leki. iso (kliknij)


Następne treści

Zbuduj miejsce na ziemi swych pragnień

dom - portret
Zbudowanie domu to niełatwe zagadnienie. Każdy dom powinien mieć własny projekt według którego będzie on wybudowany. Możemy zainspirować się przygotowanymi projektami bądź zawezwać do pomocy projektanta.
Na podstawie danych z:
2019-01-03 07:17