Normy w pewnych aspektach życia i ich zastosowanie

Przemysł i produkcja to dwie rzeczy, bardzo ogromne dziedziny, bez jakich nie można obecnie w ogóle obejść. Nawet ludzie zamieszkali poza miastem, chociaż jeszcze parę dekad wstecz byli zupełnie wystarczalni, obecnie czerpią pełnymi garściami z produktów technologii, kupowanego w mieście jedzenia, urządzeń, narzędzi.

fabryka
Nawet budynki postawione na wsi odległe są od podobieństwa do wiekowych, tu i tam stojących jeszcze chatek konstruowanych z pni drzew na tak zwany jaskółczy ogon. Owoce przemysłu znajdują się wszędzie, także wszędzie obecna poczyna być technologia elektroniczna, medycyna. Ludzie, którzy nie mają styczności na co dzień z co najmniej jednym z tych niezwykle ważnych aspektów życia, prawdopodobnie są mnichami w Tybecie albo są pustelnikami.

Z początku osobie nie będącej w temacie nie zdaje się to jasne, lecz potrzebna jest kontrola tych rzeczy. Tak, jak ruchem drogowym w mieście powinien sterować zbiór przepisów ruchu, znajdujący się w kodeksie ruchu drogowego, tak przemysłowi i innym branżom dyktują zasady pewne dokumenty, normy. Norma nie jest ustawą, nie jest obowiązkiem, ale spełnianie pewnych norm jest zapewnieniem pewnych praw. Jedną z najistotniejszych norm w dziedzinie przemysłu jest norma iso 9001 (przejdź tu: ), jaka określa właściwą jakość produktu, generalnie dowolnego użytecznego produktu.

Jeśli żywo intryguje Cię nakreślana w tym artykule sprawa, dodatkowo koniecznie zobacz tekst w serwisie (http://www.lrg-lodz.pl/) omawiającym zbliżone tematy.

Gdy taką normę spełnia suszarka do włosów, można mieć pewność, że ma właściwą wydajność, jest zabezpieczona przed spaleniem, a kiedy wpadnie do wanny z kimś w środku, nie dojdzie do tragicznego porażenia.

Inną bardzo istotną w tych czasach jest norma iso 27001, jakiej misją jest kontrolowanie bezpieczeństwa danych. Gdy jakiś software, usługa lub witryna w sieci zawiera w opisie stwierdzenie, że spełnia ten zbiór wytycznych, da się mieć pewność, że w kontroli nad bezpieczeństwem informacji, które wykorzystywane są w ten lub inny sposób przez ten program albo inny informatyczny twór, a tymi danymi mogą być na przykład personalne dane internauty, pracowali profesjonaliści. Jeszcze jedną istotną dla świata elektroniki normą jest norma 20000 – jest to pakiet zasad w kwestii sprawowania kontroli usług komputerowych w organizacjach. Na deser norma istotna dla naszego życia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (na jego stronie), jaka rygorystycznie określa skład, formę i właściwości opakowań, w jakich sprzedawane i przechowywane są leki. iso (kliknij)


Następne treści

Gdy brakuje pieniędzy

Pieniądze, Euro
Zbliżają się niełatwe czasy dla naszego kraju. Nasza ojczyzna była dotąd omijana przez dekoniunkturę, lecz niestety wielu skutków zapaści nie można się zlikwidować. Instytucje finansowe zaostrzają reguły przyznania kredytu finansowego, klienci, którzy posiadają już jakieś długi raczej spotkają się z odmową.
Na podstawie danych z:
2019-05-19 07:02