Wodomierze to sprzęt do pomiaru użytkowanej wody

Wodomierze to urządzenia które służą do pomiaru i rejestracji objętości przepływającej wody w instalacji. Liczniki mierzące przepływaną wodę powinny być zainstalowane na przyłączu który doprowadza wodę do obiektu. Służą do rozliczeń pomiędzy dostarczycielem wody a właścicielem nieruchomości. W obiektach wielorodzinnych pomagają kontrolować zużywanie wody i płacić jedynie za siebie.

licznik wody
Wodomierze przykładowo takie jak: poznaj ofertę marki bmeters, powinny posiadać atest Głównego Urzędu Miar. Każde jego detale pracujące w wodzie powinny posiadać atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być również sporządzone z tworzyw odpornych na korozję i które nie pogarszają jakości wody. Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, albo trzy miesiące. Z czasem dokładność pomiarowa wodomierza najczęściej się pogarsza. Z tej przyczyny co parę lat należy kontrolować sprawność wodomierza i na nowo go legalizować, wodomierze (na tej stronie) do wody gorącej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę wykonują pracownicy lokalnego zakładu wodociągów, albo serwisu zakładu, jaki wyprodukował wodomierz Podstawowym kłopotem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u mieszkańców w obiektach wielorodzinnych jest brak dojścia do nich. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odczyt (bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/) radiowy. Największym atutem dla lokatorów jest to, że odczyt ilości zużycia wody odbywa się bez konieczności wejścia do wnętrz mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a otrzymane dane mogą być wysłane do formatu pliku csv, tym samym zredukowane są koszty odczytów i sporządzania baz danych. Dodatkowym ułatwieniem jest odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w punktach ciężko dostępnych.


Następne treści

Usługi hydrauliczne we Wrocławiu

Hydraulik w pracy
Budowa domu to działanie potrzebujące ogromnego wkładu finansowego, energii a także czasu. Budowla to nie tylko dach i mury, lecz dodatkowo coś niewidzialnego z zewnątrz i słabo zauważalnego wewnątrz, czyli instalacje sanitarne. To pojęcie niesłychanie szerokie. Nie chodzi bowiem wyłącznie o doprowadzenie wody, czy odprowadzanie ścieków.

zużycie wody
Program radiowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyekwipowanego w czynnik impulsujący. Moduł bezprzewodowy zlicza etapy które wskazują wodomierze i przesyła informacje - wodomierze z odczytem radiowym. Wielkość ta jest składowana w pamięci elementu radiowego. Tak zgromadzone odczyty do pliku są przesyłane do systemu informatycznego. Na ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są przedstawiane faktury sprzedaży, a później roznoszone są, lub wysyłane do odbiorców.
2018-07-05 07:35