Wodomierze to sprzęt do pomiaru użytkowanej wody

Wodomierze to urządzenia które służą do pomiaru i rejestracji objętości przepływającej wody w instalacji. Liczniki mierzące przepływaną wodę powinny być zainstalowane na przyłączu który doprowadza wodę do obiektu. Służą do rozliczeń pomiędzy dostarczycielem wody a właścicielem nieruchomości. W obiektach wielorodzinnych pomagają kontrolować zużywanie wody i płacić jedynie za siebie.

licznik wody
Wodomierze przykładowo takie jak: poznaj ofertę marki bmeters, powinny posiadać atest Głównego Urzędu Miar. Każde jego detale pracujące w wodzie powinny posiadać atest który dopuszcza je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być również sporządzone z tworzyw odpornych na korozję i które nie pogarszają jakości wody. Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, albo trzy miesiące. Z czasem dokładność pomiarowa wodomierza najczęściej się pogarsza. Z tej przyczyny co parę lat należy kontrolować sprawność wodomierza i na nowo go legalizować, wodomierze (na tej stronie) do wody gorącej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę wykonują pracownicy lokalnego zakładu wodociągów, albo serwisu zakładu, jaki wyprodukował wodomierz Podstawowym kłopotem przy odczycie wodomierzy zamontowanych u mieszkańców w obiektach wielorodzinnych jest brak dojścia do nich. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest odczyt (bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/) radiowy. Największym atutem dla lokatorów jest to, że odczyt ilości zużycia wody odbywa się bez konieczności wejścia do wnętrz mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a otrzymane dane mogą być wysłane do formatu pliku csv, tym samym zredukowane są koszty odczytów i sporządzania baz danych. Dodatkowym ułatwieniem jest odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w punktach ciężko dostępnych.


Następne treści

Czym wyróżnia się inteligentny budynek

inteligentny dom
Inteligentny dom jest najnowocześniejszym rozwiązaniem opartym na sieci sensorów oraz jednym, centralnym układzie zawiadywania zintegrowanymi instalacjami. Stosowana w jego ramach magistrala EIB pozwala na łatwy przepływ informacji między fragmentami składowymi instalacji oraz daje duże spektrum możliwości działania. Dzięki wykorzystaniu informacji z czujników i detektorów inteligentny dom sam dostosowuje się nie jedynie do obecności domowników, lecz także do czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych takich jak chociażby nasłonecznienie czy wilgotność powietrza.

zużycie wody
Program radiowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza wyekwipowanego w czynnik impulsujący. Moduł bezprzewodowy zlicza etapy które wskazują wodomierze i przesyła informacje - wodomierze z odczytem radiowym. Wielkość ta jest składowana w pamięci elementu radiowego. Tak zgromadzone odczyty do pliku są przesyłane do systemu informatycznego. Na ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są przedstawiane faktury sprzedaży, a później roznoszone są, lub wysyłane do odbiorców.
2018-07-05 07:35