Jak zdobyć zawód testera oprogramowania?

Ostatnio powstaje coraz większa liczba nowych zawodów i profesji. Czasami odbywa się to kosztem profesji zanikających. Najczęściej te nowe profesje związane są z pojawianiem się nowoczesnych technologii. Współcześnie natomiast najważniejszą rolę odgrywają komputery i wszelkie inne elementy z tym połączone. Pojawia się więc wiele etatów w branży informatycznej takich jak na przykład zawód programisty. Wśród nich jest kilka zwłaszcza godnych zainteresowania. Należy do nich tester oprogramowania komputerowego.


Pracowanie testera rozmaitych wyrobów opiera się na jak najbardziej intensywnym wykorzystywaniu określonej rzeczy dla wykrycia ewentualnych uchybień czy niedopatrzeń firmy produkcyjnej. W aspekcie programów komputerowych jest podobnie, z tym że tester poszukuje błędów powstałych przy powstawaniu aplikacji, a więc przy pisaniu kodu. Tester oprogramowania to jeden z zawodów, odznaczających się dużym powodzeniem. Uważany jest też za profesję dobrze opłacaną i przyszłościową.

Wymagania

Aby podjąć pracę na stanowisku testera programów komputerowych trzeba spełniać kilka najważniejszych warunków. Najważniejszym z nich jest niezaprzeczalnie wiedza informatyczna. Ewentualny tester oprogramowania musi więc skończyć studia na kierunku informatyka. Wiedza ta przydatna mu jest do przewidywania rozmaitych zdarzeń, które mogą mieć miejsce w czasie użytkowania danej aplikacji. Przede wszystkim jednak tester taki po odszukaniu ewentualnego błędu powinien wiedzieć, w jaki sposób można go wyeliminować.
praca
Ponadto tester powinien charakteryzować się właściwym podejściem do testowanego sprzętu.

Charakterystyka zawodu

Zawód testera oprogramowania najczęściej charakteryzuje się elastycznymi godzinami pracy. Tester (sprawdź tutaj) musi być więc bardzo dyspozycyjny, tak by w każdej chwili mógł wykonać zlecone mu obowiązki. Ewentualny wymiar czasowy oraz częstotliwość zleceń uzależniona jest jednak głównie od pracodawcy. Zamówienia IT tego typu bywają zróżnicowane. Przede wszystkim dotyczą rozmaitych aplikacji. Niekiedy tester ma za zadanie również przetestować grę komputerową. Praca testera wiąże się jednak z dużą znaczną odpowiedzialnością, ponieważ to od niego uzależniona jest finalna wersja określonego programu i powinien on pilnować, by niczego nie pominąć.
Na podstawie danych z: It Kontrakt
2019-05-10 15:02