Co obowiązkowo musisz wiedzieć, jeżeli planujesz stworzyć hotel?

Ostatnimi czasy polska zyskuje pozycję lidera w rankingu najczęściej odwiedzanych miejsc na „starym kontynencie”. Statystyki mówią same za siebie: systematycznie wzrasta liczba turystów przyjeżdżających do naszego kraju.
Zainteresowanie, jakim możemy się poszczycić, niesie za sobą sporo różnego rodzaju „profitów”, szczególnie dla sektora hotelarskiego, który nadzwyczaj szybko się rozwija.


pieniądze


Projekt hotelu stanowią pierwszy krok na drodze do nowych przedsięwzięć, Kolejne „fazy” sprowadzają się natomiast do wcielania w życie „papierowych planów”, w taki sposób, ażeby wizja architekta nabrała realnych kształtów. Z reguły rzeczoną „misję” realizuje generalny wykonawca inwestycji budowlanych. Pojawia się pytanie: Na czym polega jego praca ? Odpowiedź, wbrew temu, co mogłoby się wydawać wcale nie jest prosta. Próżno szukać aktu, który regulowałby przywołane kwestie. Takowy bowiem najzwyczajniej w świecie nie istnieje. Można jednak, przyjąć, że główną rolą wykonawcy jest czuwanie nad przebiegiem prac budowlanych, zawieranie umów z poszczególnymi podwykonawcami, dbanie o to, aby dotrzymywali ustalonych terminów, weryfikacja dokumentacji projektowej, zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń inwestorowi, zabezpieczanie terenu budowy, oddanie nieruchomości do użytku, itp. Wyliczać można bez przerwy.
Powyższy „spis” to jedynie przykład, który pokazuje jak olbrzymia odpowiedzialność spoczywa na barkach generalnego wykonawcy. Od jego właściwych działań zależy powodzenie całej inwestycji.
2019-02-17 07:32